Szkolenia okresowe z BHP

Organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Takie szkolenie pracownicy powinni przechodzić przed rozpoczęciem danej pracy i koniecznie co jakiś czas podczas pełnienia obowiązków. Bez przebytego szkolenia pracownik nie może być zatrudniony w firmie i pełnić powierzonych mu prac. Obowiązkowe są również szkolenia okresowe. 

Obowiązkowe szkolenia okresowe

szkolenia okresowe rzeszówPrzeprowadzane szkolenia okresowe są organizowane w takim celu, aby zapoznać pracowników z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które po zatrudnieniu pracownika uległy zmianom. Dzięki tym szkoleniom pracownicy mogą również poszerzać swoją wiedzę i pozyskiwać nowe umiejętności. Przede wszystkim obowiązek odbycia takiego szkolenia mają pracodawcy oraz inne osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych oraz brygadziści. Kolejno w szkoleniu powinny wziąć również udział pracownicy budowlani, inżynierowie, projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy, jak i organizatorzy produkcji. Do szkolenia muszą podejść również osoby zatrudnione na stanowiskach biurowych i administracyjnych, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub te które wiążą się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe rzeszów powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na trzy lata dla pracowników budowlanych. Raz w roku dla tych, którzy pełnią niebezpieczne zawody oraz raz na 5 lat dla osób na stanowiskach kierowniczych. 

Pracownicy biurowi, którzy pełnią stresujący i odpowiedzialny charakter pracy z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia powinni odbywać szkolenie w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W związku z tym nie każdy musi odbywać szkolenie okresowe, jednak każdy pracownik danej firmy w jakiś sposób musi zapoznać się z nowymi przepisami.