Jak skutecznie sprzeciwić się od nakazu zapłaty

 

W przypadku niezapłaconego długu w przeszłości bardzo często może zdarzyć się sytuacja, kiedy wierzyciel przy pomocy sądu skieruje sprawę uzyskując tym samym tytuł wykonawczy. Najczęściej przybieraną formą nakazu zapłaty jest otrzymanie pisma z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z platformy internetowej e-Sąd. W takim wypadku można odwoływać się od postępowania, najlepiej korzystając z pomocy prawnej specjalistów.

Sposoby odwołania się od nakazu zapłaty

uzasadniony sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymW przypadku, kiedy nie otrzymaliśmy stosownego nakazu zapłaty ze względu na nieuregulowany dług w przeszłości możemy sprawdzić status nakazu w postępowaniu upominawczym, czy nakazowym poprzez portal e-sąd, gdzie po zalogowaniu się zobaczymy szczegóły dotyczące sprawy. Sprzeciwianie się od nakazów zapłaty bardzo często są skuteczne, pod warunkiem posiadania efektywnych i jawny dowodów na błąd pozywającego. E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze to narzędzie pozwalające dochodzić swoich roszczeń w sprawach pieniężnych. Roszczenia prowadzone są w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Uzasadniony sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym możliwy jest do złożenia przy wykorzystaniu właśnie portalu elektronicznego postępowania upominawczego. Postępowanie upominawcze przybiera charakter wezwania do zapłaty w prostych i niezłożonych sprawach. W takich wypadkach zwykle nie wymagane jest wszczęcia postępowania dowodowego.

W udzielaniu odpowiedzi na sprawy toczące się z postępowania zgodnie z kodeksem cywilnym może wydawać się dla nas skomplikowane, dlatego warto podjąć współpracę z osobami znające się w temacie prawa. Istnieje na rynku wiele kancelarii prawnych, które świadczą usługi w różnych zakresach, w tym między innymi na odpowiadanie na skargi i wezwania do zapłaty.